Turistlandet Vietnam

Vietnam är ett land som ökar kraftigt i turistsammanhang, och det är inte förvånande. I detta land finns det något för alla.

Mellan år 2000 och 2012 mer än tredubblades antalet utländska turister i Vietnam. Ursprungligen besöktes landet framför allt av backpackers och militärhistoriskt intresserade, som ville besöka platser som på olika sätt var förknippade med kriget som rasade i tjugo år. De backpackers som besökte landet besökte även andra närliggande länder.

Men de senaste 15 åren har detta förändrats. Idag lockar Vietnam turister av alla typer, inte minst barnfamiljer. Många som reser dit väljer ofta att hålla sig inom landet, eftersom det finns så mycket att se och uppleva i Vietnam. Och även om kriget har skapat många turistmål så finns det många andra historiskt intressanta sevärdheter.

Säkerhet

Vietnam är i de flesta avseenden ett säkert land för turister. Det pågår ingen väpnad konflikt i landet, men i vissa områden, framför allt i provinserna Quang Tri, Quang Binh och Ha Tinh, finns det stora mängder ammunition från kriget i marken, som ännu inte exploderat. I första hand rör det sig om klusterbomber, granater och flygbomber. Av denna anledning bör man vara försiktig när man rör sig på landsbygden i dessa provinser, framför allt när man rör sig i naturen. Det är inte säkert att bomberna är synliga. Som försiktighetsåtgärd bör man undvika alla okända metallföremål, var man än är i landet.

Turist på cykel i Hoi An

Under sensommaren och hösten förekommer tyfoner och översvämningar i Vietnam, och i bergstrakterna är det under denna period inte ovanligt med jordskred. Av denna anledning är denna del av året lågsäsong för turismen.

Den största faran, inte minst för ovana turister, är trafiken. Svenskt körkort räcker inte, men den som har ett internationellt körkort (enligt 1968 års konvention) kan köra i Vietnam. Det rekommenderas dock inte, eftersom säkerheten och den allmänna körskickligheten är låg. Även vid resor med tåg och båt är säkerheten på lägre nivå än i Sverige. Flytvästar för vuxna brukar finnas, men flytvästar i barnstorlek är ovanliga. Därför bör man ta med egna flytvästar i små storlekar, om man reser med barn.

Som i många andra storstäder i Asien kan luften i Hanoi och andra storstäder bli riktigt dålig. Vissa dagar är halten skadliga partiklar i luften så hög att myndigheterna råder invånarna att stanna inomhus. Luftkvaliteten är dock långt ifrån lika skadlig som i kinesiska och indiska storstäder.

Visum

En svensk medborgare som vill stanna mer än 15 dygn i Vietnam måste ansöka om visering. Passet måste vara giltigt i minst sex månader efter inresedatum, och att man kan visa en biljett för utresan. Mellan utresa från Vietnam och ny inresa måste 30 dygn förflyta. Om inresan ska ske snarare än så behövs ett visum. Visum är också ett krav för den som vill stanna i landet längre än 30 dagar.

Frågor om visering och visum besvaras av den vietnamesiska ambassaden i Stockholm. Tänk på att många myndigheter stänger vid högtiden Tet, det vietnamesiska nyåret som infaller i slutet av januari eller början av februari.

 

Turist i Vietnam

 

Boka resa till Hanoi