Ju mer man vet om ett land innan man reser dit, desto mer kommer man att få ut av sin vistelse. Det gäller inte minst länder som har stora kulturella olikheter mot vårt eget, och som vi helt enkelt inte vet så mycket om. Därför är det bra om man som turist åtminstone har koll på grundläggande fakta om Vietnam.

Vietnam har ungefär 93 miljoner invånare, vilket gör landet till det nionde mest folkrika i Asien, och ger det fjortondeplatsen i hela världen. Landet gränsar till Kina i norr, Laos i nordväst, Kambodja och Thailand i sydväst (i det senare fallet en havsgräns). Vietnam har också en territorialvattengräns i Sydkinesiska sjön mot Filippinerna, Malaysia och Indonesien. Huvudstad i landet är sedan 1976 Hanoi. Presidenten heter Tran Dai Quang och premiärministern Nguyễn Xuân Phúc.

Politik och ekonomi

Gata i SaigonUnder nästan tusen år, från år 111 före Kristus till 939, var Vietnam en del av det kinesiska imperiet. Efter att Kina besegrats i slaget vid Bach Dang blev Vietnam ett självständigt kejsardöme. De vietnamesiska kejsarfamiljerna expanderade sitt rike, och utökade dess politiska makt. Under 1800-talet koloniserades hela den indokinesiska halvön, som även omfattar Laos och Kambodja, av Frankrike, och detta är anledningen till att många vietnameser än idag behärskar franska, och landet är medlem i La Francophonie, den internationella sammanslutningen av franskspråkiga länder. Den franska författaren Marguerite Duras föddes i Vietnam, eller Indokina som det kallades under kolonialtiden, och många av hennes böcker utspelar sig i landet.

När kolonialmakten Frankrike efter andra världskriget drevs ut ur Vietnam bröt Vietnamkriget ut. Den som intresserar sig för detta krig kan läsa mer om det här och här. Det finns många monument i landet som på olika sätt har anknytning till kriget på olika sätt, och dessa lockar en hel del turister. Det vore dock fel att säga att kriget är det som lockar flest turister till landet.

Vietnam har också andra viktiga näringsgrenar vid sidan av turismen. Precis som Kina några år tidigare genomförde regeringen i mitten av 1980-talet ekonomiska och politiska reformer för att integrera landet i den globala ekonomin. Vid millennieskiftet hade landet diplomatiska relationer med samtliga stater i världen, och den ekonomiska tillväxten var bland den högsta i världen.

Folkgrupper i Vietnam

Ungefär 86 % av Vietnams invånare är etniska vietnameser, men dessa bor på ungefär halva landets yta. Resten av landet bebos av någon av de 53 officiellt erkända minoritetsgrupperna, av vilka de mest talrika är tay, thai och muong. Tay talar ett språk som är besläktat med thai, majoritetsspråket i Thailand, och lever i landets norra delar där de försörjer sig på jordbruk. Den tredje största folkgruppen, thai, är samma etniska grupp som majoritetsbefolkningen i Thailand. Muong, däremot, bor i bergen i norra Vietnam och talar ett språk som är nära besläktat med vietnamesiska. Det bor även många etniska kineser i Vietnam.

Vietnams valspråk är Độc lập, tự do, hạnh phúc, vilket betyder ”Självständighet, frihet och glädje”. Kanske är det just glädjen som gör Vietnam till en så omtyckt destination för turister.